een beknopte landingspagina voor projectleden en geïnteresseerden.

Aanpak Brabantse Health Deal

4

Regio's in Brabant


samenwerking op regionaal niveau
186

Datasets


Beschikbare gestelde datasets op kaarten.
27

aantal lopende initiatieven


Health-deals nav samenwerkingen

Het aantal langere levensjaren

01 Evaluatie BHD 1.0 Terugblik op 2 jaar BHD.

Evaluatie van BHD

Reflectie van stakeholders op procesgang BHD. Welke prestaties zijn geleverd i.r.t. de 4 thema's en de 7 indicatoren. (Bijeenkomst 01) Behoefte om samenhang te verstevigen en procesgang van BHD te revitaliseren adhv best practise en doorstart BHD.(Bijeenkomst 02)
02 Aanscherpen vervolg. Hoe nu verder?

Teamvorming en afstemming

Periode waarin onderling overleg plaats vind om tot afstemming en fine-tuning van het gewenste vervolg te komen. Belangrijk om aangehaakte partners te informeren omtrent gang van zaken.
03 voltooien van stappen 3 en 4

Voltooien van ingezette beweging in spoor 2

Gemeenten die al op snelheid zijn (stap 1: formuleren ambitie, stap 2: visieontwikkeling) maken de vervolgstappen af: In een roadmapping (3) en Portfolio (4) tonen zij hun projecten. Meer en meer Brabantse gemeenten haken aan in dit stappenplan, door huidige projecten te aan te merken met deze structuur.
04 regionale governance.

Data als onderlegger voor het fysieke domein - Regionale governance dient zich te organiseren om aandacht, urgentie en capaciteit te creëren voor het stimuleren van gezondheid via het fysieke domein.

Brabant heeft 4 regio's. Elke regio heeft specifieke kernmerken. Per regio moeten bestuurders, politiek en kennispartijen samenkomen om mandaat te creëren voor lokale projectprogramma's met als doel: 3 gezonde levensjaren erbij voor Brabant.
05 organisatie in de komende jaren.

Brabantse regio's krijgen grip op projectprogramma's. Er wordt capaciteit geleverd aan projecten.

Lopende projecten krijgen doorgang en vervolg In 2019. Nieuwe partners haken aan. Zowel bottom-up als top-down is er draagvlak voor het gezamenlijke doel: 3 gezonde levensjaren erbij voor Brabant. Overheden en kennispartners gebruiken data ter stimulering van gezonde verstedelijking.
 • mrt 2019Vital-Zones voor gezonder Brabant

  • Vitale zones bevorderen gezondheid, bewustzijn en vitaliteit. Een sociaal/ruimtelijke impuls van straat, wijk of regio.
  • link naar Presentatie VITAL ZONE
  • actiegericht programma op gezonde leefstijl
 • feb 2019"Pitch BrabantStad"

  • Regionale governance krijgt vorm. Wensbeeld: convenant in 4 brabantse regio's.
  • link naar Pitch BrabantStad.
  • Summitmanager koppelt terug aan stakeholders BHD
 • jan 2019"Van het papier af - naar concreet"

  • link naar document met oa. plan van aanpak.
  • Plan van Aanpak. Uitwerking en acties in spoor 01 (regio governance) en spoor 02 (lokale projectprogramma's)
  • raamwerk van bestuurlijke regio's in kaart brengen; gezamenlijk
  • Homogeniteit creëren vanuit data-specialisten; Partnership organiseren bij lobby spoor 2 (gezamenlijk)
  • Contactmomenten ontsluiten op agenda BHD (Jannet/Steven)
  • Bid/lobby laden overlegstructuur BrabantStad. (kernteam)
 • dec 2018Evaluatie BHD

  • Plan van Aanpak delen met evaluatieteam (kernteam)
  • Contactmomenten ontsluiten op agenda BHD (Jannet/Steven)
  • Bijeenkomst organiseren met nav behoefte bij deelnemers (Jannet/Steven)
  • Provinciale Staten stellen Brabantse Omgevingsvisie vast.
 • nov 2018Evaluatie BHD

  • belrondje deelnemers evaluatie; informatie omtrent Spoor1/2
  • acties en of bijeenkomst; afstemmen in kernteam
  • hulpvragen/initiatieven in spoor 2 bewerkstelligen; Ism Maartje, regio's, en hele groep
 • okt 2018Verscherpen van rolverdeling

  • Aanscherpen van opdrachtomschrijving.
  • Teamvorming Maartje, Hans, Edwin, Jannet, Steven
  • spoor 01: bestuurlijk/regionaal > awareness op BHD. Stimuleren van o.a. BrOS
  • spoor 02: lokaal: Toepassing van 3 gezonde levensjaren via fysiek domein.
 • sept 2018Evaluatie BHD

  • Terugblik met samenwerkingspartners op BHD 1.0
  • Reflectie van stakeholders op procesgang BHD. Welke prestaties zijn geleverd i.r.t. de 4 thema's en de 7 indicatoren. (Bijeenkomst 01)
  • Behoefte om samenhang te verstevigen en procesgang van BHD te revitaliseren adhv best practise en doorstart BHD.(Bijeenkomst 02)
Prezi presentatie van Brabant Health Deal

Presentatie van proces en aanbevelingen

Handige documenten

Plan van Aanpak. Uitwerking en acties in spoor 01 (regio governance) en spoor 02 (lokale projectprogramma's)
Lees hier hoe we sinds de intentieverklaring aan de slag zijn gegaan met gezondheid in Brabant in het fysieke domein. Vind uitleg over de stappen 1 t/m 4 en sluit uw projecten aan in de ontwikkelingstrategie van BHD.
Visuele terugblik op de eerste evaluatie.
Behandelend Statenvoorstel 80/18 op 14/12/2018.
Deze pitch werd gepresenteerd aan BrabantStad eind januari 2019.
6 positieve pijlers van een Vitale Zone.