Docentprofessionalisering binnen Avans Hogeschool

Docentprofessionalisering binnen Avans Hogeschool

Keten van acties m.b.t. beleid

    De overheid verlangt mastertitels. Dat vergt professionalisering binnen de AVANS-organisatie. – Dominque Olvers.

    Als docent word je bij AVANS Hogeschool uitgedaagd om meer uit jezelf te halen. De organisatie investeert in professionele ontwikkeling en legt daarbij de lat hoog. Het scholingsprogramma BDB+ helpt docenten om weloverwogen keuzes te maken in het ontwerpen en uitvoeren van uitdagend en activerend onderwijs en het ontwikkelgericht begeleiden van studenten, waarbij het pedagogisch en didactisch handelen versterkt wordt en het lerend en onderzoekend vermogen vergroot wordt.
    Uiterlijk in 2020 dienen alle docenten, zowel nieuwe docenten als docenten die al in dienst zijn van Avans, gecertificeerd te zijn. Dominique Olvers en Marjolein Somers treffen nu al voorbereidingen om dit te kunnen verwezenlijken. “Het lijkt ver weg, maar er is nog veel te doen voor het einde van 2020” zegt Marjolein. Naast de nodige communicatie richting de medewerkers en leidinggevenden, dient ook het College van Bestuur geïnformeerd te worden omtrent financiën, planning en organisatie. Middels een illustratie wordt de faseplanning in beeld gebracht. “Kijk! Nu komt ons werk ook daadwerkelijk tot leven!”, reageert Dominique enthousiast op de illustratie. “Aan de hand van deze illustratie worden alle processen duidelijk. Het geeft openheid van zaken, en de afbeeldingen zijn vrolijk in plaats van moeilijke procesdiagrammen. Dit scheelt ons heel veel uitleg. We kunnen het gehele traject deze afbeeldingen toepassen.”