LIVEsessie @ Rabobank ZWBrabant.

LIVEsessie @ Rabobank ZWBrabant.

    “De klant-arena” was voor mij een nieuwe vorm van vergaderen.

    Op uitnodiging van Rabobank ZuidWest Brabant, werden klanten gevraagd zitting te nemen in “de klant-arena”. Klinkt gevaarlijk dacht ik nog, maar gelukkig bleek de arena een veilige piste. De klanten vormden letterlijk het centrum van de arena, vergezeld door een dagvoorzitter. In de tribune van de arena zaten de medewerkers van de Rabobank. Zij waren toeschouwer. In de arena deelden de klanten hun ervaringen en bevindingen omtrent het functioneren van de Rabo. Pas in de tweede en derde termijn kwamen de werknemers aan bod, waarbij zij de gelegenheid hadden om vragen te stellen aan de klanten om meer inzicht te verkrijgen in de klantbeleving. Een leuke werkvorm – met een beeldende verslagvorm die weergeeft hoe klanten De Rabobank ervaren. Deze visuele notulen hangt nu op in kantoren van de medewerkers, en ging als presentje mee naar huis met de klanten uit de arena.

    kijk ook eens op: Rabobank/Zuidwest Brabant