Visie op samenwerking – gemeente Bergen op Zoom

Visie op samenwerking – gemeente Bergen op Zoom

    Niet alleen de visuals maken dat er een ander gesprek gevoerd wordt, ook de interpretatie van de tekenaar op de discussie verrijkt de bijeenkomst. – Stan Schenk, gemeente Bergen op Zoom

    Stan kijkt terug op een geslaagde creatieve sessie. “Ik ben blij met de keuzes en werkvormen die we vooraf gemaakt hebben. Er ontstond een dialoog met heel mooie beeldspraak. Alle deelnemers hebben zich ingeleefd in de potentie van het visiedocument.”