Anna Zorgt – totstandkoming van een coöperatie.

Anna Zorgt – totstandkoming van een coöperatie.

Anna organiseert

    Een groep betrokken inwoners is met coöperatieve zorg voor de inwoners van Sint-Annaland aan de slag gegaan

    Vanuit de behoefte om de leefbaarheid van Sint-Annaland op peil te houden is in 2014 de Initiatiefgroep Sint-Annaland Toekomstproof ontstaan. Een groep betrokken inwoners zijn primair met de zorgsector voor de inwoners van Sint-Annaland aan de slag gegaan. Door enquêtes en inwonersavonden zijn de inwoners gevraagd naar hun zorgen, hun wensen en ideeën en op basis daarvan is in 2015 de zorgcoöperatie opgericht en een pakket aan diensten samengesteld.

    Na een grondige voorbereiding zijn de doelstelling, missie, kernwaarden met zorg geformuleerd. Uitgangspunt is steeds geweest dat de zorgcoöperatie er is voor de inwoners en doet wat haar leden belangrijk vinden. Wat we nu aanbieden is gebaseerd op wat we van onze inwoners hebben meegekregen en waar de huidige ontwikkelingen om vragen. De zorgcoöperatie past zich graag aan als de omstandigheden veranderen. Hieronder treft u meer informatie aan over onze organisatie.